Ako sa darilo podielovým fondom v roku 2018?

Slováci investovali V roku 2018 449 mil.eur do podielových fondov.

Najviac peňazí z tohto objemu išlo do zmiešaných fondov, a to 417 mil.eur.  Zmiešané fondy predstavujú kombináciu akcií a dlhopisov v rôznom pomere.

Takmer 94,35% z tohto objemu investovali ľudia prostredníctvom pobočky bánk, ktoré ponúkajú len fondy svojich správcovských spoločností.

Pozrime sa teda, ako dopadol rok 2018 a čo môžu títo klienti čakať v tomto roku.

Zlá správa:

Tri najväčšie slovenské banky ponúkajú prostredníctvom svojich správcov 44 pod.fondov. Z týchto fondov skončili VŠETKY zmiešané fondy v mínuse. A to ešte nebola kríza.

To znamená, že klienti reálne vo fondoch, ktoré im ponúkli v ich banke, prerábajú peniaze.

Ich finančné prostriedky strácajú na hodnote 2x. Okrem spomenutého znehodnotenia sa hodnota ich financií zníži aj v dôsledku inflácie.

Napríklad: ak zmiešaný fond mal výnos za rok -3% a inflácia za posledný rok bola -2,6%, tak výsledná strata je -5,6%.

Áno, stovky miliónov eur sa rok čo rok znehodnocuje. To, ako na tom i napriek tomu správcovia zarábajú, som písal v tomto článku...

Dobrá správa:

Napriek uvedenému stále existujú možnosti, ako vhodne a hlavne kladne zhodnotiť svoje vklady a sporenia. Je však potrebné oveľa viac, ako kedykoľvek predtým, hľadať radu u špecialistu, ktorý má prehľad o celom trhu a vie na základe prieskumu trhu vybrať najvhodnejšie riešenia.

Zo všetkých fondov, ktoré sú na Slovensku dostupné, som vybral 6, ktoré majú vysokú šancu zarobiť 3-7% v roku 2019 bez toho, aby hodnota vašej investície výraznejšie kolísala.