Dva príklady ako získať výnos viac ako 3%p.a. a k tomu kľudný spánok v cene

 

Obľubujete termínované vklady, no už ste si zvykli, že je na nich dlhodobo nízke úročenie? Mnohí už to vzdali a radšej peniaze nechali na bežnom účte. Nerobte to aj vy. Stále je šanca nájsť stabilné a výhodnejšie riešenie.

Múdry človek nikdy nenechá peniaze napospas inflácii, ktorá vám napríklad len za posledný rok odhryzla 2 % z vašich úspor. Ak chcete aj vy získať výnos, ktorý infláciu prevyšuje, prečítajte si moje profesionálne tipy na konzervatívne investície. Ak sa poponáhľate stihnete ich využiť ešte počas marca.

Staré dobré investičné príslovie hovorí: „Ak chcete kľudne spať, investujte do dlhopisov.“ A je to svätá pravda. V oboch prípadoch, ktoré vám predstavím, ide o investíciu do dlhopisov s fixným výnosom.

Investovať do dlhopisov jedinej firmy však môže byť príliš rizikové. Moje rady sa preto týkajú dlhopisových fondov, ktoré investujú do viacerých kvalitných, preverených spoločností, ktoré vydávajú dlhopisy.

Viac o výhodách investovania do dlhopisových fondov a ako znížiť riziko si môžete prečítať v tomto článku≥≥≥

1/ Prvým príkladom na zhodnotenie peňazí, je dlhopisový fond od Prvej Penzijnej. Prvá penzijná prináša stabilné a zaujímavé riešenia už viac ako 20 rokov. V tomto prípade ide o dlhopisový fond s názvom Stabilný. Už samotný názov hovorí o tom, že fond bude investovať len do kvalitných slovenských firemných dlhopisov. Nie jedného dlhopisu, ale do dlhopisov od viacerých spoločností.

Ide o naozaj exkluzívne dlhopisové riešenie, aké v konkurenčnej ponuke slovenských správcov alebo bánk ponúkajúcich investície do podielových fondov, nenájdete. V prípade tohto fondu je tiež nezanedbateľnou výhodou aj to, že peniaze vo fonde nie sú viazané a je ich možné kedykoľvek vybrať.

Odporúčam nechať peniaze zhodnotiť aspoň 2 roky. Odmenou vám bude očakávaný výnos na úrovni 3 % p.a. (ročne) s minimálnou kolísavosťou vloženej sumy. Ak sa radíte medzi konzervatívnejších klientov, ktorí preferujú stabilný výnos a dostupnosť vložených finančných prostriedkov, v tomto prípade nemáte čo stratiť.

 

K svojim peniazom môžete pristupovať vždy keď potrebujete a aj o výber môžete požiadať kedykoľvek. Finančné prostriedky vám budú vyplatené v priebehu niekoľkých pracovných dní, najneskôr však do 14 dní.

Vďaka svojmu zameraniu je tento fond unikátnym riešením, ktoré iný správca na Slovensku neponúka.

2/ Druhým mojim tipom je nový dlhopisový fond FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND. Fond je zameraný na cielené spätné vyplatenie 100 % investovanej sumy, s očakávaným čistým výnosom 3,35% p.a. (ročne). Na výnos nie je potrebné čakať do konca zhodnocovania, nakoľko každý rok sa vyplatí 3,05 % p.a. Tento výnos je už po odrátaní manažérskeho poplatku 0,75% ročne.

Ide o dlhopisový fond, ktorý investuje do 70 štátnych a firemných dlhopisov dlhopisov po celom svete (30 krajín) a do päťnástich oblastí podnikania (napríklad: technologické firmy, energetický priemysel, bankovníctvo atď.) , a bude ich držať až do splatnosti, čo je v roku 2024. Tento fond má širokú diverzifikáciu a silnú kontrolu rizika. Riadi ho jeden z najväčších svetových dlhopisových investičných tímov, pozostávajúci z až 180 investičných špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami v biznise.

Preto tento fond odporúčam klientom, ktorí majú záujem o strednodobú investíciu na 5 rokov, ktorá prináša stabilný výnos každý rok. Tento výnos je kalkulovaný už po odpočítaní správcovského poplatku.

Svojim zameraním sa tento fond výrazne odlišuje od bežných dlhopisových fondov, ktoré vznikli na dobu neurčitú. Bežné dlhopisové fondy nakupujú a predávaj dlhopisy a menia ich za iné počas existencie fondu. Podielový fond FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND bude spravovaný tak, že nakúpi päťročné dlhopisy so splatnosťou v roku 2024 a nebude väčšinu z nich počas tohto obdobia meniť za iné.

 

Franklin Templeton je jedným z najskúsenejších správcov na svete a spravuje vo svojich fondoch približne 650 mld USD.  

Rovnako, ako aj prvom prípade môžete k svojim peniazom pristupovať vždy keď potrebujete. V prípade výberu vám budú vyplatené v priebehu niekoľkých pracovných dní. (Najneskôr však do 14 dní).

Výhody investície do vyššie spomenutých riešení:
-          Jednoduchosť a prehľadnosť

-          Jasne komunikovaný očakávaný výnos (ročná distribúcia)

-          Nízke riziko (malý pohyb úrokových sadzieb)

-          Cielená výplata 100 % vložených prostriedkov pri splatnosti

-          Atraktívny výnos so silnou kontrolou rizika

-          Žiadne kurzové riziko (investície v EUR alebo zaistené do EUR)

-          Silná diverzifikácia na úrovni krajín a sektorov pri FT Income 2024

-          Nízke priebežné poplatky, nulový výstupný poplatok