Čo je dlhopis a ako funguje?

Dlhopis

Dlhopisy sa v súčasnosti najčastejšie využívajú aj ako alternatíva napr. ku termínovaným vkladom. Dlhopis je charakteristický nižším zhodnotením, ako napríklad akcie. U nás sa vydávanie dlhopisov riadi Zákonom o dlhopisoch.

Aké sú výhody pri investovaní do dlhopisov?

Dlhopisy sú najpoužívanejším investičným nástrojom na svete (viac ako 1.000 rokov) pre ich relatívne predvídateľný výnos (fixne daný) a vysokú likviditu (možno ho rýchlo predať).

Praktický príklad fungovania dlhopisov a definícia: Keď si niekto potrebuje kúpiť byt alebo dom, väčšinou si kvôli nedostatku finančných prostriedkov vezme hypotekárny úver. Peniaze postupne splatí a banke za to zaplatí naviac – tzv. úrok.

Do podobnej situácie sa často dostávajú napr.firmy alebo štáty. Na to, aby fungovali, potrebujú viac peňazí, preto si ich požičajú. </br> A „požičať“ im môžete aj vy. Keď si kúpite dlhopis firmy alebo štátu, tým im požičiavate svoje peniaze. A rovnako ako klienti bánk, ktorí platia úroky z hypotekárneho úveru, tak aj firmy a štáty platia za to, že im peniaze požičiate. To je vaša odmena.

(Definícia: Ide o dlhový cenný papier, ktorý vyjadruje záväzok toho,kto dlhopis vydal; ten musí platiť klientovi investujúcemu do dlhopisu výnos (tzv. kupón) z menovitej hodnoty dlhopisu, a to v presne určenom termíne. Rovnako musí vrátiť klientovi menovitú hodnotu v dohodnutom termíne.)

Kto je emitent a čo je kupón?

Emitentom je osoba oprávnená vydávať dlhopisy. Kupón je výnos, väčšinou pravidelne vyplácaný vo vopred stanovenej výške a frekvencii tomu, kto dlhopis vlastní.

Čo určuje výšku kupónu (úroku)?

Bude firma, ktorá ponúka dlhopisy, schopná vyplatiť úrok a vložené finančné prostriedky nakoniec aj vrátiť? Výška úroku sa odvíja od toho, aká je pravdepodobnosť, že nebude schopná peniaze vrátiť. Čím vyšší úrok, tým ide o rizikovejšiu firmu alebo štát. Ak investujete do firmy, ktorá má finančné problémy, môžete získať vyšší úrok, pretože riziko toho, že peniaze nesplatí, je vyššia ako pri iných firmách. Naopak, pri investícii do dlhopisov zdravej firmy získate nižšie úroky.

Kedy je dlhopis splatný? (ukončenie vkladu)

Dlhopis je investícia na určité obdobie. Ten, kto dlhopis vydal, sa zaväzuje vyplácať výnosy/kupón a istiny v presne stanovenej výške a lehote. Ak chce klient odpredať dlhopis predtým, než sa skončí jeho splatnosť, môže o to kedykoľvek požiadať.

Kto môže vydávať dlhopisy? 

Banky: Bankové dlhopisy a hypotekárne záložné listy.

Firmy: Korporátne dlhopisy

Mestá: Komunálne dlhopisy

Štáty: Štátne dlhopisy

Aké sú riziká pri investovaní do dlhopisov?

Rizikom pre vás ako investora, je, pokiaľ sa daná firma dostane do problémov a nebude schopná peniaze vrátiť. Banky sa pri úveroch chránia tak, že požičajú peniaze tisícom klientom formou hypotekárnych úverov. Banky to neohrozuje, keby niektorí klienti prišli o prácu a prestali by úver splácať. Diverzifikuje.

Čo je durácia?

Pri dlhopisoch sa môžete stretnúť s pojmom durácia. Durácia meria citlivosť ceny dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb. Z tohto dôvodu durácia prevažne zaujíma investorov na peňažnom a dlhopisovom trhu.

Čím dlhšie obdobie má dlhopis do splatnosti, tým je durácia vyššia. Čím je obdobie splatnosti dlhopisu dlhšie, je s tým spojené vyššie riziko zmeny úrokových sadzieb v budúcnosti, ako v porovnaní s dlhopisom, ktorý bude splatný skôr. Je pravdepodobnejšie že zmeny úrokových sadzieb môžu nastať skôr v období do 5 rokov, než počas jedného roku.

Npríklad, durácia portfólia dlhopisov na úrovni 1,5 znamená, že na zmenu sadzby o jeden percentuálný bod zareaguje hodnota celého majetku zmenou o 1,5 %. Ak sa sadzby pohnú o dva body, reakcia portfólia bude o 3%. Pohyb úrokov a cenydlhopisov je vždy protichodný. Ak výška úrokových sadzieb rastie, cena dlhopisov klesá. Pokiaľ výška úrokových sadzieb klesá, cena dlhopisov rastie. Durácia fondov peňažného trhu je zvyčajne nižšia ako 1. Durácia dlhopisových fondov je zvyčajne vyššia ako 1 a môže dosahovať aj hodnoty vyššie ako 5.

Ako sa pri dlhopisoch ochrániť pred rizikom?

Vy sa však môžete ochrániť voči tomu, že konkrétna firma alebo štát, ktoré si požičali formou dlhopisov, sa dostanú do problémov a nebudú schopné vám peniaze vrátiť. Môžete investovať do dlhopisového fondu, ktorý nakupuje napr.500 rôznych dlhopisov jednotlivých štátov a firiem. Keď sa napr. desiatim z týchto dlžníkov nebude dariť, vás to neohrozí, pretože ostávajúcich 490 dlžníkov ďalej pravidelne platí úroky.

Príklad z praxe: Chcete investovať do firemných dlhopisov, alebo dlhopisových fondov s výnosom 5 % p.a.(ročne). Máte k dispozícii 10.000 eur. Podpíšete zmluvu priamo s vybranou spoločnosťou. Prevediete finančné prostriedky, o čom dostanete potvrdenie. Pri dlhopisoch s pravidelne vyplácaným kupónom vám každý rok na účet pripíšu výnos vo výške 500 eur znížený o povinnú zrážkovú daň 19%, t.j. 445,50 eur v čistom. Pri podielových fondoch sa vám za rok zvýši hodnota podielov o 500 eur. Daň z výnosu platíte až pri výbere finančných prostriedkov z podielového fondu.

Investovať do dlhopisov môžete aj prostredníctvom indexových fondov. Ide o najlacnejšiu formu investície. Môžete si zvoliť fondy, ktoré výnos vyplácajú pravidelne, alebo môžete peniaze investovať do fondov, ktoré kupóny z výnosov reinvestujú. Pri indexových fondoch je okrem nízkych poplatkov veľkou výhodou aj to, že ak investíciu držíte minimálne dvanásť mesiacov, výnos je oslobodený od dane.

Ak chcete získať lepšie zhodnotenie ako poskytujú dlhopisy, prečítajte si: Ako zobudiť spiace peniaze.

Chcete sa o investovaní do dlhopisov dozvedieť viac?

>>>Chcem poradiť, ako si vybrať dlhopis>>>