Čo sú indexové fondy – ETF.

čo sú Indexové fondy ETF

Spoznajte najnovšie trendy v investovaní s výhodami, ktoré bežné podielové fondy neponúkajú.

Rozumné investovanie prostredníctvom indexových fondov – ETF je o tom, ako získať prístup k rastovým investíciám, ušetriť na nezmyselných poplatkoch a získať daňovú výhodu.

Obsah:

1) Prečo sú ETF dobrou náhradou za podielové fondy

2) Čo sú to indexové fondy ETF?

3) Aké sú hlavné výhody indexových fondov – ETF?

4) Na čo by ste si mali dať najväčší 
pozor pri výbere indexových fondov – ETF?

5) Aké typy ETF poznáme?

6) Ako si môžete správne vybrať ETF?

7) Akých správcov fondov ETF poznáme?

8) Zhrnutie výhod, ktoré majú fondy ETF

9) Ako začať investovať do indexových fondov?

Čo sú to 
indexové fondy ETF?

Pri investovaní do indexových fondoch – ETF (okrem takmer nulových poplatkov) nekupujete podiely, ale akcie indexového fondu. Jednoducho povedané, je to oveľa jednoduchší a rýchlejší spôsob investovania, ako sú klasické podielové fondy.

V posledných rokoch dochádza vo svete ku výraznej zmene, a to presunu finančných prostriedkov z klasických, aktívne riadených podielových fondov, do indexových fondov – ETF.

vývoj indexových fondov ETF
(zdroj: www.morningstar.com)

 Bordová farba na obrázku znázorňuje, koľko nových peňazí prúdi a ako rastie trhový podiel v indexových fondoch – ETF od roku 2009. Naopak, modrá ukazuje masívny odchod klientov z aktívne riadených podielových fondov.

Prečo sú indexové fondy ETF 
výhodnejšie ako aktívne riadené fondy?

Najznámejším menom spojeným s indexovým investovaním je Jack Bogle. Je priekopníkom myšlienky investovania do akcií podľa indexu. Založil nízkonákladové indexové fondy, ktoré v podstate nemajú žiadnych analytikov, nerobia analýzy a aktívny výber akcií, iba “jednoducho” kopírujú indexy, ktoré sa používajú na meranie výkonnosti akciových trhov. 

Po 30. rokoch sa ukázalo, že ich zhodnotenie je oveľa lepšie ako zhodnotenie aktívne riadených fondov analytikmi, expertmi a portfólio manažérmi.

Čo sú to vlastne 
indexové fondy ETF?

ETF je skratka pre E-xchange T-raded F-unds. 

To znamená, že fond vydáva vlastné akcie, ktoré si môžete kúpiť/investovať do nich. Tieto sa kupujú a predávajú priamo na regulovanej burze s cennými papiermi.

Aký je hlavný rozdiel medzi aktívne riadeným podielovým fondom a indexovým fondom ETF?

Väčšinu indexových fondov – ETF spravujú pasívne. Kopírujú vopred vybraný indexteda cenu vybraných akcií spoločností vo zvolenom regióne (americké, európske … akcie) alebo vo vybranom segmente (technologické firmy, firmy v potravinárstve, energetike a iné…). Investujú podľa vopred stanovených pravidiel (napríklad do akcií alebo dlhopisov s vyššou dividendou, nízkou volatilitou/kolísavosťou).

TIP: Stiahnite si bezplatnú príručku o indexových fondoch.

Aké sú hlavné 
výhody indexových fondov – ETF?

 • Diverzifikácia:

Uvediem príklad: kúpiť si jednu akciu, teda podiel len v jednej firme, je veľkým rizikom. Keby totiž táto firma skrachovala, prídete o peniaze. Výhodou indexových fondov – ETF je, že v jednom fonde môžu byť aj stovky alebo tisícky akcií kvalitných firiem. Keby sa niektorej niečo prihodilo, malo by to len minimálny vplyv na vašu investíciu. Diverzifikácia znižuje riziko investície.

 • Transparentnosť:

Pozriete sa čo daný indexový fond obsahuje. Napríklad, pri podielových fondoch neviete podrobne, do čoho podielový fond investoval. Fond zverejní v mesačnej správe len niekoľko cenných papierov, kde investoval.

 • Jednoduchosť:

Ak chcete investovať, napríklad, do amerických akcií, môžete si jedným pokynom kúpiť podiel na americkom indexe S&P 500, ktorý obsahuje 500 najväčších amerických firiem. Každú akciu nemusíte kupovať samostatne. Keby niektorá firma v indexe nespĺňala požadované kritériá, nemusíte sa strachovať, správca indexu ju vymení za lepšiu firmu. Vybrať kvalitné ETF je jednoduchšie, ako vybrať niekoľko kvalitných akcií. Zložitý postup fond urobí za vás. Toto platí aj pri investícií do indexových fondov Japonska, Európy atď.

 • Nízke poplatky:

Ide o najväčšiu výhodu indexových fondov. U niektorých sa poplatky pohybujú len na úrovni 0,07% ročne, bežnejšie je to na úrovni 0,3% ročne.V porovnaní s aktívne riadenými podielovými fondmi ide o rapídny rozdiel. Aktívne riadené podielové fondy majú niekoľkonásobne vyššie poplatky. 

 • Likvidita:

Dostupnosť finančných prostriedkov je v porovnaní s aktívne riadenými fondami neporovnateľne lepšia a rýchlejšia. 

Indexové fondy – ETF sa dajú získať alebo predať na regulovanej burze burze, okamžite oceňované a možno ich ľahšie odpredať. Aktívne fondy sa obchodujú len jedenkrát za deň za uzatváraciu cenu v tom dni. Medzi zadaním pokynu na výber až po výplatu finančných prostriedkov na účet vkladateľa/investora v aktívne riadených fondoch ubehne v praxi aj niekoľko dní. Pri ETF sa majetok odpredajom nemení, pretože správca fondu nemusí s každou zmenou podielov nakupovať alebo predávať cenné papiere zastúpené vo fonde. 

 • Možnosť získať dividendy:
 1. Ak investujete do indexových fondov – ETF, majúcich vo svojom zložení akcie firiem, ktoré rozdeľujú zisk vo forme dividendy, tak máte nárok na výplatu tohto zisku.
 • Ak ide o dlhopisové ETF, máte nárok na výplatu kupónov/ úrokov.

Väčšina indexových fondov ETF vypláca dividendy. Existujú však aj takzvané akumulačné ETF, ktoré dividendu nevyplácajú, ale nakúpia za ňu ďalšie akcie. Vďaka tomu vám odpadne nutnosť dividendy opäť reinvestovať, nemusíte sa starať, ako ich zdaniť a riešiť v daňovom priznaní. O všetko sa totiž vo zvýhodnenom režime stará správca fondu.

 • ETF sú imúnne voči negatívnym emóciám.

V aktívne riadenom fonde, pri raste cien akcií, prichádzajú do fondu nové peniaze, ktoré musí manažér fondu investovať. Naopak, pri poklese akcií sa bežný investor zľakne, podiely odpredáva a ak manažér nemá dostatok hotovosti, musí odpredávať akcie i napriek tomu, že je to nevýhodné;  mení sa teda majetok fondu. Pri indexových fondoch – ETF sa pri nákupoch alebo predajoch majetok fondu nemení, pretože ETF sa na burze predá inému majiteľovi. Naviac, ako už bolo spomenuté ETF kopíruje cenu indexu. 

Indexové fondy

Na čo by ste si mali dať najväčší 
pozor pri výbere indexových fondov – ETF?

Uvádzam krátky prehľad toho, čo by ste si mali najviac všímať:

 • Všímajte si replikáciu

Čo je to? Aktívne riadené fondy nakupujú väčšinou cenné papiere, napríklad akcie priamo. Pri indexových fondoch – ETF máte na výber dve možnosti:

 1.  Indexové fondy – ETF, ktoré nakupujú priamo cenné papiere zastúpené vo vybranom indexe. Hovoríme im ETF s fyzickou replikáciou, teda ide o skutočný originál.
 • Druhou skupinou sú syntetické ETF, ktoré kopírujú index, ale nepriamo.

Konkrétne akcie indexu nevlastnia, ale prostredníctvom rôznych nástrojov finančného trhu ho kopírujú. Sú rizikovejšie ako klasické indexové fondy – ETF, pretože nesú tzv.dvojité kreditné riziko. Do syntetických indexových fondov – ETF preto neodporúčam investovať; vyberajte si len klasické ETF s fyzickou replikáciou.

 • Vyvarujte sa malých fondov

Treba sa vyvarovať malých fondov alebo veľmi špecifických sektorov, kde môže vzniknúť problém s likviditou/dostupnosťou investície. Pri malých ETF môže byť okrem poplatku za nákup aj „spred“, teda väčší rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou akcie fondu. Na trhu stále vznikajú nové ETF, preto nie je prekvapujúce, že každý rok ukončí svoju činnosť viac než 100 ETF fondov, ktorým sa nepodarilo nájsť dostatok investorov.U veľkých správcov a veľkých fondov je istota, že to s investovaním myslia vážne a dlhší čas nebude potrebné nič meniť.

Aké typy ETF poznáme?

1/ Najznámejšie sú Indexové ETF, ktorých snahou je kopírovať vybraný index.

Najznámejšie kopírujú index S&P 500, alebo index svetových akcií MSCI World. Tento typ indexových fondov môže tvoriť základ každej investície.

2/ Komoditné ETF.

Fondy tohto typu kopírujú určitú vybranú komoditu. Napríklad, fond kopírujúci cenu zlata dané zlato aj fyzicky nakúpil. 

Okrem zlata môžu tieto fondy investovať aj do poľnohospodárskych produktov, drahých kovov a energií. 

Komoditné fondy väčšinou neinvestujú do fyzických komodít, ale investujú prostredníctvom tzv.futures. To znamená, že investujú do cenných papierov, ktorých hodnota je krytá danou komoditou. 

3/ Sektorové ETF.

Skladajú sa z akcií firiem, ktoré pôsobia v určitom sektore, ako sú, napríklad, technológie. Fond v tomto prípade nakupuje akcie technologických firiem. Ďalšie sledované sektory sú zdravotníctvo, energetika, spracovanie vody alebo potravinárstvo. Existujú samozrejme aj ďalšie.

 Ďalej poznáme:

4/ Menové ETF.

5/ Pákové ETF.

6/ Inverzné ETF.

Upozornenie: Ak investíciu do ETF zvažujete, venujte sa výhradne Indexovým ETF. Ostatné sú vhodné len pre veľmi skúsených investorov.

Ako si môžete 
správne vybrať ETF?

Ešte skôr, ako sa rozhodnete investovať do ETF, treba si uvedomiť, že ide o produkt, teda nástroj na dosiahnutie cieľa. Pre úspech celej investície je rozhodujúci cieľ, t.j., čo očakávate, aby vám investícia priniesla. Stačí si predstaviť, na aký účel by ste peniaze v budúcnosti potrebovali alebo kedy chcete investované peniaze použiť.

Ak nemáte istotu, na čo peniaze použijete, stanovte si, akú rentu, t.j.; aký konkrétny mesačný príjem by vám investícia mala priniesť a kedy by ste tento príjem chceli poberať. Napríklad: chcem poberať 2.000 eur mesačne a to v päťdesiatke. Zoberte si pero a papier a napíšte to. To je dôležité, pretože podľa tohto zámeru sa vyberajú konkrétne fondy.Niektoré fondy sú vhodné na krátke obdobie, iné fondy sú vhodné na dlhodobé investovanie.

TIP: Stiahnite si bezplatne: Návod, ako si pomocou investovania vytvoriť rentu.

1/ Voľba trhového segmentu:

Najznámejšími kategóriami sú svetové akcie, americké akcie (USA – Large alebo mid caps), Európske akcie (large caps, small a mid caps), Japonsko, Emerging markets (rozvíjajúce sa trhy).

2/ Parametre pre výber správcu a fondu:

Pri výbere rozhoduje veľkosť správcu a veľkosť fondu. Investujte len do najväčších. V praxi to znamená, že bude malá šanca, žeby ETF bol časom zrušen pre nezáujem)

Replikácia: chceme fyzickú replikáciu (to znamená, že aj reálne vlastnia akcie firiem vybraného indexu)

3/ Kvalita fondu:

–         Rating Morningstar (Chceme vysoké ocenenie kvality fondu)

–         Výška poplatkov (fond by mal mať čo najnižšie poplatky)

–         Podľa označenia fondu vybrať podľa toho, či chceme ETF, ktorý vypláca dividendu (označenie: Dist) alebo reinvestuje (Acc)

Pri tejto veľkosti fondov je malá šanca, že bolo ETF časom zrušené pre nezáujem.

Príklad 
modelového portfólia ETF

Modelové portfólio nájdete v príručke o indexových fondoch s názvom: Ako zarobiť na indexových fondoch >>>

Akých správcov 
fondov ETF poznáme?

Väčšinu trhu ovládli traja najväčší správcovia, ktorých trhový podiel je 75%. Sú to:

 1.  BlackRock- iShares.
 2. The Vanguard Group.
 3. State Street Corp

Toto boli traja top správcovia ETF sveta. Z nich sú najdostupnejšie práve fondy s označením iShares. V Európe sa často stretnete aj s 
ďalšími správcami, ktorý majú v ponuke ETF:

 • Amundi
 • DB X-Trackers

Zhrnutie výhod, 
ktoré majú fondy ETF

ETF poskytujú prístup k základnému spôsobu investovania dostupnému každému.

Môžete mať správne rozložené investície do mnohých najkvalitnejších firiem sveta a tak profitovať na ich ziskoch. A pritom všetkom nemusíte platiť vysoké správcovské poplatky ako v prípade aktívne riadených fondov.

Ako BONUS, po splnení jednoduchých podmienok, je táto investícia oslobodená od dane. Stačí, ak doba medzi nadobudnutím ETF a jeho predajom je viac ako 12 mesiacov (ide o platný zákon o Dani z príjmu, §9, časť k.- Ak od nadobudnutia investície prejde viac ako rok, je takýto výnos/príjem od dane oslobodený).

Najlepším spôsobom, ako začať, je sporiť a investovať pravidelne mesačne. Je možné investovať aj jednorázovo. Z tisícok ETF stačí poznať niekoľko, ktoré sú najvhodnejšie práve pre vás. 

TIP: Stiahnite si príručku: Ako zarábať na indexových fondoch >>>

Ako začať investovať 
do indexových fondov?

Stačí si otvoriť investičný účet, čo je obdoba účtu v banke. Prevediete si naň finančné prostriedky, za ktoré si kúpite zvolené indexové fondy. Pri investícií do ETF sa k ničomu nezaväzujete. Môžete vkladať pravidelne, nepravidelne alebo len jednorázovo. O aktuálnom stave svojej investície a jej zhodnotení máte prehľad, kedykoľvek sa prihlásite na svoj účet prostredníctvom webu alebo v aplikácii. O všetkých pohyboch dostávate informáciu na svoju emailovú adresu. 

Kedykoľvek sa rozhodnete investíciu ukončiť, alebo len časť prostriedkov odpredať a vybrať, všetko si môžete sami zariadiť z pohodlia domova. Jednoducho a rýchlo.

Chcete pomoc
skúseného špecialistu?

Ak sa rozhodnete využiť takúto príležitosť, prevediem vás výberom vhodných ETF. Zodpoviem všetky vaše otázky tak, aby ste mali dostatok kvalitných informácií správne a spokojne sa rozhodnúť.

Pripravím vám kompletnú dokumentáciu potrebnú na zriadenie investičného účtu, ku ktorému máte nonstop 24/7 prístup.

Zabezpečím vám servis v prípade otázok alebo technickej podpory na vašom účte pri akejkoľvek požadovanej zmene či výbere finančných prostriedkov.

Ak nemáte stále jasno pri výbere, a i napriek uvedeným informáciách preferujete radu odborníka, kontaktujte ma. Zavolajte mi na telefónne číslo 0904 570 518 alebo mi napíšte email na sulov(zavináč)chcemporadit.sk

Keď chcete, aby vaše peniaze pracovali výhradne pre vás, kontaktujte ma a dohodnite si bezplatnú konzultáciu>>>

(Chcem upozorniť, že informácie o investíciách do ETF fondov slúžia výlučne na vzdelávacie účely, nemožno ich chápať ako investičné poradenstvo alebo ako marketingovú informáciu. Konkrétne riešenie, vhodné iba pre vás, môžem odprezentovať až po osobnej konzultácii).