Kde investovať čo najbezpečnejšie?

kde bezpečne investovať

predchádzajúcom článku som písal o tom, AKO investovať čo najbezpečnejšie. Teraz sa pozrieme na to KDE investovať čo najbezpečnejšie. Prečo investovanie? Nie je rozumné nechať peniaze dlhodobo na účte. Preto sa ľudia často zamýšľajú, kde investovať? Do biznisu, akcií, dlhopisov alebo do nehnuteľností?

Odpoveď vás prekvapí.

Ako začať s výberom investície?

Väčšina ľudí investuje do toho, čo sa im páči, alebo natrafili na niekoho, kto im predal investičný produkt. Takže sa pýtajú, aký produkt je najlepší, alebo: Čo je najlepšia investícia? A to je strategická chyba, pretože výber vhodného produktu nasleduje až v záverečnej fáze výberu vhodnej investície. Neexistuje nič podobné ako „najlepšia investícia“.

Bez predchádzajúceho cieľa a plánu si investíciu nevyberajte!

Rovnakou chybou je tiež pýtať sa, prostredníctvom akého brokera mám investovať.

To sú dva najčastejšie príklady ako neinvestovať.

Ak sa pozrieme na tých, ktorí majú s investovaním najviac skúseností, zistíme, že najviac investujú do akcií, a to 30-60% z majetku, potom nasledujú dlhopisy, nehnuteľnosti a menšia časť v hotovosti.

Nobelova nadácia ako vzor

Ako príklad úspešného investovania rád používam Nobelovu nadáciu, ktorú od roku 1886 spravuje pozostalosť Alfreda Nobela.

Nadácia funguje z týchto peňazí vyše sto rokov, pretože peniaze, ktoré má k dispozícii, investuje. Investovnie nadácie – Nobel bol veľmi konzervatívny a mal podmienku, že peniaze musia byť investované do „bezpečných cenných papierov”. Problém nastal približne v polovici 20. storočia.

Objem majetku klesol natoľko, že hrozilo zastavenie činnosti nadácie. Ak chceli svoju existenciu zachovať, museli začať investovať aj do akcií, preto väčšinu majetku presunuli práve tam. Majetok nadácie tvorili, podľa záznamov vo výročných správach akcie v objeme 45 až 65 percent z celkového majetku.

Majetok nadácie začal od roku 1953 rásť, pôvodne znížené odmeny laureátom začali vyplácať vo vyšších sumách. Celkový majetok sa strojnásobil a priemerný výnos Nobelovej nadácie z investovania bol v období rokov 1970 až 2016 približne desať percent.

Predstavitelia nadácie rozmýšľali o investovaní dlhodobo v horizonte desiatok rokov. Jasne si určili cieľ- koľko chcú investíciou zarobiť. Efektívne rozkladajú svoj majetok do viacerých aktív a neinvestujú len vo Švédsku. Využívajú investície po celom svete. Na prvé miesto treba dať ochranu investície a predvídateľnosť výnosovosti.

Napríklad, optimálne rozdelenie majetku u nás môže byť nasledovné:

  • 30-60% môže byť vo finančných aktívach, ako sú fondy, dlhopisy, akcie a pod.
  • 30% v nehnuteľnostiach na prenájom
  • 0-30% vo vlastnom biznise alebo hotovosť na investičné príležitosti

V akciových investíciách majú 55 %, v dlhopisoch 16 %, v alternatívnych investíciách 29 %.

Investovanie do akcií.

Prečo majú všetci úspešní akcie?

Väčšina ľudí na Slovensku nemá akcie, neinvestujú do nich, alebo nevedia, ako do akcií investovať. Nemal im kto vysvetliť, často ani bankár, prečo je to dôležité a na čo si treba dávať pozor.

Sú akcie rizkové?

Hodnota akciových trhov z krátkodobého hľadiska výrazne kolíše, ale málokto vysvetlí, že z dlhodobého hľadiska sa akcie správajú konzervatívne.

Na dlhopisoch alebo bankových vkladoch, ktoré sa považujú za konzervatívne, môžete tiež stratiť na hodnote, a to v dôsledku inflácie. Investovanie je nevyhnutnosťou.

Ani spomenutá Nobelova nadácia nebola schopná ochrániť svoj finančný majetok bez akcií.

Akcie by ste raz vo svojom portfóliu mali mať, pretože dlhodobo zarábajú najviac.

Ako investovať a vytvoriť si rentu.

Prečo investovenie do akcií zarába najviac?

Z dlhodobého hľadiska sa ako najzaujímavejšie zdajú byť investície do akcií vyspelých trhov. Do akciových fondov však neinvestujeme preto, že mali zisky v minulosti, ale preto, že sledujeme ich predpoklady ziskovosti aj v budúcnosti. Sú tam reprezentované stovky, tisíce firiem, ktoré niečo vyrábajú, alebo ponúkajú služby, využívajú ich milióny ľudí po celom svete.

S pomerne vysokou mierou istoty dokážeme predpokladať, že aj v budúcnosti budú vznikať firmy produkujúce tovary a služby, o ktoré budú mať ľudia veľký záujem. A o tom je investovanie.

Firmy majú vďaka tomu, že kupujeme ich produkty zisk, teda zarábajú a ich hodnota z dlhodobého hľadiska rastie, alebo časť týchto ziskov vyplácajú akcionárom vo forme dividend.

Preto firmy, ľuďom ponúkajú zaujímavé produkty, bohatnú a vďaka tomu akciové stratégie fungujú, pretože do týchto firiem investujú. Či to bude desať percent, to teraz neviem povedať. Niekedy to bude viac, inokedy menej.

Vyhnite sa akciám len v prípade, ak investujete krátkodobo, t.j. na 1-5 rokov.

Ak, napríklad, budete potrebovať peniaze o 3 roky, a akurát vtedy príde na akciový trh pokles o 30%, nebude to nič príjemné.

Naopak, ak chcete získať pravidelnú rentu, a plánujete investovať na 10, 15, 20 rokov, tak akcie maximálne preferujte. Vtedy je investovanie do akcií bezpečné.

Nespoliehajte sa na jediný produkt.

Investovanie do dokonalého produktu neexistuje.

Treba sa zamyslieť, koľko akcií, dlhopisov a hotovosti a aký pomer si pre investovanie vybrať. Toto treba riešiť podľa toho, aký časový horizont si naplánujete a aj, akým typom investora ste. Zistíte to podľa rôznych dotazníkov.

Aký máte profil?

Najčastejšie sa stretnete s tromi základnými profilmi: konzervatívnym, vyváženým a dynamickým.

Konzervatívny investor môže mať napr. 40 %, vyvážený 55 % a dynamický aj 70 % akcií. 

Ak chcete dosiahnuť rentu o 15 rokov a ste vyváženým investičným profilom, môžete mať vakciách približne 65 % majetku. V dlhopisoch 15%, v peňažných trhoch a vkladoch 20 %.

V dlhopisoch je aktuálne preto menej, pretože tie neprinášajú skoro žiadne výnosy a nie sú úplne najvhodnejšie. Z toho dôvodu je lepšie mať ako časť hotovosť a využiť investovanie v prípade poklesov trhov.

Okrem rozdelenia medzi akcie a dlhopisy je potrebné pozerať aj na to, v akej mene investícia je. Najčastejšie ide o euro, dolár, švajčiarsky frank alebo britskú libru. Ak fond investuje do akciív dolároch, je lepšie mať celý fond v dolároch, a nie v eurách. 

Z dlhodobého hľadiska zarobíte oveľa viac. Ak investujete len do fondov, ktoré sú v eurách, tak ten fond za menovú ochranu platí. To spôsobí v krátkom čase výhodu, že vaša investícia menej kolíše, ale za dlhší čas výrazne zníži výnos.

Ďalej je potrebné pamätať aj na rozdelenie investície medzi viacerých správcov.

Každý produkt niekto musel vytvoriť. Tak, napríklad, fondy, ktoré asi dobre poznáte, majú svojich správcov nazývaných aj ako správcovské spoločnosti. Tie sa špecializujú na investovanie.

Ak investujete do podielových fondov alebo indexových fondov väčšiu sumu, nedávajte všetko do fondov jednej správcovskej spoločnosti, ale peniaze rozdeľte medzi viacerých.

Akcie, fondy alebo ETF?

Ľudia sa pýtajú, či majú investovať do akcií priamo, alebo cez fondy. 

Fondy poznáme ako aktívne riadené podielové fondy alebo indexové, tzv.ETF.

Ak ste začínajúcim investorom, tak o investícii do jednotlivých akcií radšej neuvažujte. 

Zavolá vám mladý muž z firmy xy a ponúkne vám jedinečnú možnosťou zarobiť 30% za krátky čas, ak práve kúpite akciu, ktorú vám spomenie. Ide leto, kúpte si akcie VISA. Ide olympiáda, kúpte si akcie Adidas. Viete, ako to dopadne. 

Klienti týchto firiem strácajú týždenne v priemere 3% a o pár mesiacov na vašom účte veľa neostane.

Je správne predovšetkým investovať do kvalitných akciových fondov alebo ETF, ktoré investujú do stoviek akcií. Diverzifikáciu, tz. rozdelenie do viacerých vhodných firiem urobia za vás.

Aktívne riadené fondy patria do minulosti?

Na Slovensku prevládajú investície do aktívne riadených podielových fondov, ktoré využili klienti bánk prevažne cez svojho bankára. V posledných rokoch sa začínajú dramaticky navyšovať investície do tzv. ETF.

V Amerike je už v indexových fondoch toľko majetku ako v podielových fondoch.

Pochopiť, prečo sa tak deje, je jednoduché.

Indexové fondy sa stali stabilným a dostatočne veľkým segmetom

Ich história siaha do 70.rokov. Indexové fondy boli veľmi malým a málo významným segmentom. Pretože boli ekonomicky nevýznamné, neoplatilo sa do nich vstupovať.

Prelom prišiel až pred desiatimi rokmi a za posledných 5 rokov bol ten nárast spečatený, je správne začať o nich uvažovať.

Aj ETF majú svoje nevýhody, ale ak zvažujete jeden typ produktu, tým prvým by mohli byť ETF.

TIP na ebook: Indexové fondy – ETF. Spoznajte revolúciu v investovaní

Dve kľúčové výhody indexových fondov (ETF)

1. Výrazne nižšie náklady

Akciové podielové fondy si často berú aj dve až tri percentá ročne z hodnoty investície. Klient tento poplatok nevidí, pretože výška jeho podielu je o ne očistená. Vidí ich, ak si pozrie dokument s názvom kľúčové informácie pre investora. Takýto dokument musí mať povinne zverejnený každý fond.

Niektoré pasívne fondy si účtujú len 0,1 percenta ročne. Na americkom trhu si akciové aktívne riadené fondy, vzhľadom na obrovskú konkurenciu, účtujú ročný poplatok len 0,6 až 0,7 percenta majetku, čo je oveľa menej ako u nás. 
Poplatok môže byť vyšší, ak investor dostáva službu navyše. Fond, napríklad, môže obsahovať mechanizmy, ktoré zabezpečia, že pri poklese trhov neklesne jeho hodnota tak výrazne, alebo dokáže zarobiť viac ako index. Niektoré indexové fondy dokážu dlhodobo prekonávať aktívne riadené fondy na úrovni okolo dvoch až šiestich percent ročne. Náklady týchto fondov sú pritom rádovo nižšie.

2. Lepšia akcieschopnosť

S ETF možno lepšie pracovať. Hlavne keď nastanú turbolentné časy spojené s emóciami. Keď trhy poklesnú a vy viete, že je dobré investovať. 

Pri podielových fondoch sa rýchly nákup realizuje obtiažne.

Do fondu musíte najprv poslať peniaze. Najprv sa spárujú s vaším účtom a až potom sa zainvestujú. Môže to trvať aj niekoľko dní. 

Najdlhšie to trvá vtedy, ak chcete predať jeden fond a následne získať ďalší.

V prípade ETF je to inak. ETF predáte na burze v ten istý deň. Napríklad, v jeden deň predáte dlhopisové ETF a následne investujete do akciového ETF. 

Neinvestujte do ETF so syntetickou replikáciou

ETF vyzerá na prvý pohľad jednoducho. Potrebujete ísť hlbšie a zistiť, čo je vnútri fondu. Investujte len do ETF, ktoré majú tzv.fyzickú replikáciu. To znamená, že vybrané ETF skutočne vlastní akcie ako napríklad, Apple, McDonalds, Johnson & Johnson, Microsoftu, ktoré sú zastúpené v niektorom indexe.

Syntetické ETF tieto akcie nevlastnia, len kopírujú ich cenu cez rozne špeciálne cenné papiere. Je to veľmi riskantná záležitosť. Syntetických ETF je veľmi veľa, preto do nich neinvestujte a vyberte si tie, ktoré majú fyzickú replikáciu.

Zhrnutie ako a kde investovať:

  • Nechajte sa inšpirovať a investujte podobne, ako to robia tí, čo už dlhodobo úspešne investovali. Odporúčam, aby ste si našli skúseného človeka, ktorý investovaniu rozumie.
  • Investujte do akcií prostredníctvom najkvalitnejších ETF.
  • Diverzifikujte (nenaleťte na jeden produkt, ktorý vás môže očariť. Ak diverzifikujete, lepšie prejdete cez zlé časy. Ak by ste nediverzifikovali, môžete o peniaze prísť.
  • Investujte dlhodobo a nerobte časté zmeny. Nesnažte sa hľadať „horúce“ tipy na investovanie.

V tomto článku nebolo možné zhrnúť všetko. Ak máte k tejto téme otázky, napíšte mi, a rád vám odpoviem. 

>>> Alebo si dohodnite nezáväznú konzultáciu >>>

Dohodnutím konzultácie sa nezaväzujete k využitiu žiadnej služby, ani produktu.