Prečo (NE)investovať do ESG.

Čoraz častejšie sa stretávam s otázkou, diskusiami a informáciámi o tzv. spoločensky zodpovednom investovaní. Táto téma známa aj pod skratkami SRI alebo hlavne ESG, sa stala dominantnou ako jedna zaujímavá investičná príležitosť. 

Okrem finančných kritérií, ako je výnos, hodnota majetku a pod., sú tu aj nefinančné kritériá. Ak sa na túto tému zameriate, nájdete o nej prevažnú časť informacií v superlatívoch. Ako každá investícia, aj ESG investovanie prináša nielen výhody ale aj skryté riziká, ktoré by každý, kto plánuje investovať, mal dobre poznať.

Ako na tom môžete zarobiť a na čo si treba dávať pozor?

V tejto súvislosti sa najčastejšie stretnete so skratkami SRI a ESG.

Čo je SRI- spoločensky zodpovedné investovanie

Socially Responsible Investing

Finančný svet sa mení aj vzhľadom na zmeny v rebríčku hodnôt. Čoraz viac sa hovorí o ochrane životného prostredia a zmene orientácie na šetrnejšie využívanie finančných zdrojov. Rast svetovej populácie, zmena klímy, sociálne otázky, otázka dostupnosti prírodných zdrojov a regulácii má dopad na fungovanie firiem a ich budúcnosť. Niektorí investori upozorňujú nielen na význam výnosov, ale aj na podmienky fungovania daných firiem. 

ESG znamená:

Enviromenta – všetko čo súvisí so životným prostredím. To zahŕňa otázky udržateľnosti dodávateľského reťazca a znižovania ich uhlíkovej stopy.

Social – sociálne aspekty. Začlenenie, rasová rozmanitosť a transparentné náborové postupy.

Governance– spôsob riadenia podnikov. Ako spoločnosť rieši otázky týkajúce sa odmeňovania vedúcich pracovníkov, rozmanitosti vedenia a vnútorných hierarchií.

Berie sa ohľad na to, ako sa firmy v spoločnosti správajú, tj. či znečisťujú životné prostredie, vyrábajú zbrane, zneužívajú detskú prácu a ľudské práva alebo či ,napríklad, triedia odpad a šetria energie. 

Aké riziká prináša spoločensky zodpovedné investovanie?

Treba sa viac pozrieť “pod pokrievku” a tam už všetko ružové nie je. Mnoho predajcov o téme ESG rozpráva, využíva ju za účelom viac predať, resp. správcovia preferujú ESG fondy zamerané na túto tému, aby zaujali a tieto fondy naplnili. Často vidíme doslova preteky, kto na danú tému vytvorí zaujímavejšie fondy. Ak, napríklad, fond investuje len do ESG spoločností, tak manažér podobného fondu vyberie určitý segment trhu, toto zloženie sa stáva koncetrovanejšie, čo je nevýhodou. Fondy ESG sú zamerané na niektoré sektory alebo na menšie akcie a s nimi sú spojené väčšie riziká. Mnohé spoločnosti vykazujú nedostatočné dodržiavanie globálnych rámcov ESG, napriek tvrdeniam investičného fondu alebo spoločnosti, že sa zaviazali dodržiavať ESG. Taktiež sa zistili nezrovnalosti medzi skutočnými postupmi a zverejňovaním a marketingovými materiálmi súvisiacimi s ESG v dôsledku nedostatočných kontrolných mechanizmov. To môže viesť ku pokutám, čo prináša finančné riziká pre investorov. 

Takéto fondy majú vyššiu volatilitu(kolísavosť), väčšiu závislosť na raste úrokových sadzieb alebo rastúcej inflácii, ak to porovnáte s globálne zameraným fondom. Tieto riziká nie sú na prvý pohľad viditeľné, preto ak si niekto vyberie ESG,  mal by byť na riziká pripravený. 

Ak už investujete do akciových indexových fondov, ktoré kopírujú, napríklad, indexy S&P 500 alebo MSCI World, ESG spoločnoti sú už v týchto indexoch zahrnuté a nie je potrebné špecializovať sa len na ESG fondy. Treba si dávať pozor na nové malé fondy, ktoré nemusia časom vyzbierať dostatok zdrojov potrebných na dlhodobú udržateľnosť. Oveľa dôležitejším kritériom pri investovaní je mať kvalitný plán, systém na výber fondov a stratégiu na ochranu peňazí počas celej doby investície. 

Ak chcete, aby vaše peniaze zarábali vám a nie tomu, kto investície predáva, kontaktujte ma a pridajte sa k ľuďom, ktorí si už kvalitne nastavené investovanie reálne užívajú.

>>> Dohodnúť strategický nezáväzný telefonát >>>