7 tipov ako investovať v roku 2021

7 tipov ako investovať v 2021

Kde bezpečne odkladať svoje peniaze a akým spôsobom ich zhodnotiť? Ako investovať aj neinvestovať v roku 2021.

Obsah článku:

1) Investovanie cez aktívne riadené podielové fondy. Investovanie cez indexové fondy (ETF)

2) Investovanie do dlhopisov.

3) Investovanie do akcií.

4) Investovanie do forexu.

5) Investície do komodít (zlato).

6) Alternatívne investície

7) Investovanie do kryptomien (bitcoin)

Mnohí si sporíme a investujeme peniaze rôznymi spôsobmi. Teraz, aj v čase pandémie koronavírusu, sa pýtame: investujeme svoje peniaze „správnym“ spôsobom, alebo – ako investovať peniaze v neistých časoch?

Či už v čase pandémie alebo nie – otázne hlavne je toto:

 • Máte plán, čo chcete aby vám investícia priniesla?
 • Vybrali sme si na investovanie vhodné investičné produkty?
 • Sú naše investície efektívne?
 • S akou pravdepodobnosťou môžu byť naše investície do budúcna ziskové?
 • Koľko mi z výnosov zoberú poplatky?

Prostredníctvom banky ani náhodou.

Ako bankár veľmi dobre viem, o čom hovorím. Väčšina ľudí, ktorí takým spôsobom investovali, neurobili správne rozhodnutie.

Prečo neodporúčam investovanie prostredníctvom banky?

Zamestnanci banky musia robiť-predávať to, čo od nich banka požaduje, tj.predávať produkty, ktoré im ich zamestnávateľ pripravil. Ich variabilná zložka výplaty je ovplyvnená počtom finančných produktov, ktoré mesačne alebo každý štvrťrok predajú. Ak nesplnia svoj  plán, o túto variabilnú zložku platu nielen prichádzajú, ale hrozí im aj strata zamestnania. Pracovníkov pobočiek banky školia prevažne na predaj produktov, a nie na poradenstvo. Ak sa aj snažia o poradenstvo, ponúknu vám len produkty, ktoré potrebujú na splnenie plánu. Preto väčšinu zamestnancov nemožno považovať za skutočných finančných odborníkov, ktorí sa v problematike investovania dôkladne vyznajú.

Dôvody, prečo neodporúčam investovať do podielových fondov prostredníctvom banky:

 • Nízka kvalifikácia, často neznalosť zamestnancov banky. 
 • Motivácia zamestnancov zameraná na predaj produktov (má vplyv na ich výplatu). 
 • Obmedzená ponuka fondov len z danej bankovej skupiny. 
 • Vysoké poplatky. 

Pozor na predajcov finančných produktov. Ak sa rozhodnete investovať bez banky, väčšinou sa tak deje finančnými sprostredkovateľmi.

Finanční poradcovia kontra „finanční predajcovia“.

Len ak máte kvalitné informácie, môžete urobiť kvalitné rozhodnutie. Dobrá rada môže ochrániť pred zbytočnými stratami. Cieľom poradenstva je ochrániť a reálne zhodnotiť, teda vytvárať majetok svojim klientom. Skutočne tak fungujú všetci sprostredkovatelia alebo poradcovia? Stalo sa vám, že vám poradca, s ktorým ste sa stretli, predával najrôznejšie produkty namiesto toho, aby vám poradil, prečo investovať a tak pomohol zveľaďovať váš finančný majetok?

Akú pridanú hodnotu majú ním ponúknuté produkty? Prinášajú adekvátne zhodnotenie so zabezpečením dlhodobej starostlivosti?

„Finančný predajca“ predá produkty. Finančný poradca hľadá najvhodnejšie riešenia, ako si klienti môžu splniť konkrétne ciele. Napríklad, možnosť vytvoriť si správnym investovaním rentu(pravidelný príjem vo forme výnosov z investície).

Zaujímajte sa o motiváciu, akú poradca má pri predaji konkrétneho produktu. Chce splniť plán? Chce získať postup v kariére? Čie záujmy zastupuje? 

Hľadajte nezaujatého poradcu, ktorý pri investovaní sa zastupuje záujmy svojich klientov. 

Dávate si otázku – ako investovať peniaze?

Ak si chcete uložiť väčšiu sumu peňazí, alebo pravidelne sporiť, najprv zistite, kde sa to určite neoplatí a na čo si treba dávať pri vkladaní peňazí pozor.

ako vytvoriť mesačný príjem investovaním

1/ Stavebné sporenie

Kedysi vyhľadávané kvôli atraktívnej štátnej prémii, dnes najnevýhodnejší produkt sporenia. Pri klesajúcich úrokoch a rastúcej sume, ktorú musíte vložiť, aby ste prémiu získali, sa priemerný úrok pohybuje v roku 2019 len na úrovni 1,8 % p.a.. Od budúceho roka to bude už len 0,77 % p.a. Na to, aby ste získali štátnu prémiu, budete musieť vložiť až 2 800 eur ročne.

2/ Bankové vklady

Úroky na termínovaných vkladoch a sporiacich účtoch klesli v posledných 10 rokov takmer na nulu, kde sa už dlhšiu dobu, bez náznaku zmeny, držia a ešte dlho budú držať. Jedinú istotu, ktorú pri bankových vkladoch získate, je strata hodnoty vložených úspor, ktoré zožerie strašiak menom inflácia.

3/ Investičné životné poistenie

Podľa môjho názoru ide o najhorší produkt v oblasti zhodnocovania finančných prostriedkov. Poplatky, o ktorých sa len ťažko niekde v zmluve dočítate, nemajú konca kraja. Jediný, kto získa okamžité výnosy, sú poisťovne a sprostredkovateľ, ktorý s vami zmluvu uzavrel.

Investičné životné poistenie je pre klienta nevýhodné z viacerých dôvodov:

a/ Neprimerane vysoký poplatok za distribúciu. Až 200% z ročne zaplateného poistného.

b/ Poplatok za správu majetku, ktorý si poisťovňa účtuje.

c/ Správcovský poplatok, ktorý si účtujú fondy, do ktorých následne poisťovňa investuje. Ak máte záujem o poistenie, radšej si ho dojednajtebez sporiacej/investičnej časti.

4/ Bankami ponúkané podielové fondy, alebo fondy s vysokými poplatkami

Pri návšteve svojej banky často dostanete ponuku investovať do podielových fondov. Poradca za prepážkou vám v prípade, že nie ste spokojní s úrokom na termínovanom vklade, poradí vložiť peniaze do podielových fondov. Poradca si splní plán a vy máte o starosť postarané. Prečo vám radím takto neinvestovať?

Najvyššie poplatky a najnižšie výnosy, to je v skratke „výhoda“ väčšiny ponúkaných podielových fondov, ktoré banky ponúkajú. Poplatky v týchto fondoch dosahujú v konkrétnych prípadoch až 2,55-2,85 % ročne. V niektorých extrémnych prípadoch až 4-5% ročne! Toľko si banky vezmú z vašich vložených, investovaných peňazí každý rok, a to bez ohľadu na to, či ste ziskoví alebo stratoví.

Ak niektoré znich ešte využívate, je čas zamyslieť sa nad zmenou.

TIP: Záznam webinára: Ako sa bezpečne postarať o svoje investície v roku 2021.

Investície, ich možnosti a ako investovať peniaze.

Investíciu je možné definovať ako: „Investičná operácia je taká, ktorá vám po dôkladnej analýze sľúbi bezpečnosť istiny a uspokojivú návratnosť“ Napísal Benjamin Graham v práci Security Analysis (1934). Operácie, ktoré tieto podmienky nespĺňajú, sú špekulatívne.

Kde sa dá investovať?

1) Investovanie cez aktívne riadené podielové fondy.

Ešte raz sa pozrieme na podielové fondy. Ich najväčším problémom sú poplatky.Podielové fondy, i napriek tomu, že sú aktívne riadené, za čo si účtujú poplatky, v skutočnosti dosahujú podpriemerné zhodnotenie. Klient poplatky nevidí, pretože výsledný výnos je už o ne očistený. Vy sa len neprestávate čudovať, prečo stále dostávate tak málo. 

Nesiete 100% rizika a banka má bez rizika istý poplatok. Navyše, nikdy nedosiahnete toľko, koľko je možné reálne zarobiť. Kvôli zbytočným poplatkom. Extrémom je aj to, že mnoho fondov dosahuje záporné zhodnotenie. Klienti prerábajú, ale správca si poplatok stále účtuje.

Zoznam poplatkov v podielových fondov:

 • vstupný poplatok
 • správcovský poplatok
 • depozitársky poplatok
 • ďalšie poplatky

Celkové poplatky nazývané aj ako TER fondu nájdete v dokumente s názvom Kľúčové informácie pre investorov, ktorý musí mať každý fond. Informujte sa o všetkých poplatokoch, aj o tom aký máme prístup k našim investovaným peniazom.

investičné fondy

Investovania do indexových fondov (ETF).

Čo znamená ETF? Je to skratka E-xchange T-raded F-unds. Ide o podiely fondov (vydávajú vlastné akcie), ktoré sú obchodované priamo na burze. Rovnako ako podielové fondy, aj ETF sú nástrojom kolektívneho investovania. Ich majetok je rovnako, ako pri podielových fondoch, oddelený od majetku podielnikov (vkladateľov). Majetok vo fonde len spravujú.

TIP: Stiahnite si zadarmo príručku o indexových fondoch >>>

Hlavný rozdiel medzi podielovým fondom a ETF

Väčšina ETF sú spravované pasívne. Kopírujú vopred vybraný index, teda cenu vybraných akcií spoločností vo zvolenom regióne (americké, európske, … akcie) alebo vo vybranom segmente (technologické firmy, firmy v potravinárstve, energetike a iné…). Alebo investujú podľa vopred stanovených pravidiel (napríklad do akcií alebo dlhopisov s vyššou dividendou, nízkou volatilitou/kolísavosťou).

Naopak, väčšina podielových fondov je riadená aktívne, to znamená, že manažér fondu sa snaží trh prekonať. Tieto fondy však v priemere zaostávajú za indexovými o poplatky. V posledných rokoch sa však ukázalo, že drvivá väčšina manažérov nedokázala prekonať výnos indexových fondov.

Ak chcete investovať –  ide o najlacnejšiu a najvýnosnejšiu formu investovania. 

Ako investovať peniaze do ETF? Musíte si však dáť pozor, aby ste si vybrali vhodné ETF, nakoľko ich je na trhu viac ako 6.000. Jedným z kritériom, ktoré môžu pomocť pri výbere ETF je aj rating od medzinárodnej agentúry Morningstar.

3) Investovanie do dlhopisov.

Investovanie do dlhopisov sa väčšinou považuje za konzervatívne investície – sú to také investície, ktoré obsahujú pomerne nízku mieru rizika a možno od nich očakávať nižší zisk, výnos, ako napr. pri akciách. Investovanie do dlhopisov sa oplatí väčšinou pri krátkom investičnom období, napr. 2-5 rokov.

Posledné roky, kvôli nízkym úrokovým sadzbám, dlhopisom nepriali, darilo sa akciovému trhu. Jednou z najväčších výhod investovania do dlhopisov je ich relatívna stabilita a pomerne istý výnos. Pri dlhopisoch môžete využiť dve stratégie: prvou je možnosť kúpiť dlhopisy vtedy keď sú vydané a držať ich do splatnosti. Alebo sa dlhopisy kupujú, keď je ich cena nízka a predajú sa vo vhodnom čase pred splatnosťou. Obe tieto stratégie však nie sú vhodné pre bežných investorov a už vôbec nie v tomto čase nízkych sadzieb a vysokých cien dlhopisov. 

Ak patríte medzi neskúsených investorov či začiatočníkov s investíciami do podielových fondov, no zároveň chcete zhodnotiť svoje peniaze lepšie ako na termínovaných vkladoch, dlhopisy sú pre vás vhodnou alternatívou. 

Dajte si pozor na firemné korporátne dlhopisy rôznym firiem, ktoré sa v poslednom období objavili ako huby po daždi a ponúkajú “istý, garantovaný” výnos. Nič viac nie je natoľko vzdialené od pravdy: ak investujete do korporátnych dlhopisov, vystavujete sa vysokému riziku, že o svoje peniaze prídete (ak firmy krachujú). Znášame tzv. kreditné riziko takýchto firiem. Aj keď dlhopisy vyzerajú na prvý pohľad bezpečne, majú veľa skrytých rizík.

Veľmi dobrou alternatívou sú dlhopisové ETF fondy, alebo si prečítajte, ako investovať do dlhopisov.

4) Investovanie do akcií.

Iste poznáte firmy ako Facebook, Coca-cola, Ford a pod. Každý môže do akcií týchto a iných firiem, ktoré sa obchodujú na burze, investovať. Získate tak podiel v danej firme, čo vám umožní podieľať sa na hospodárskom výsledku firmy. 

Sú akcie rizikové?

Hodnota akciových trhov z krátkodobého hľadiska výrazne kolíše. Toto kolísanie sa nazýva volatilita. Ak sa firme darí, môžete slušne zarobiť. Ak firma skrachuje, môžete prísť o peniaze.

Akcie dlhodobo zarábajú najviac. Treba zvážiť do akých akcií a v akom regióne investovať. Predpokladá sa, že európskym akciám sa nebude dariť. Úrokové sadzby sú záporné, čo sme tu v minulosti nemali a nevieme, aký to bude mať dopad na ekonomiku. Aj finančné inštitúcie budú mať problémy a nízku ziskovosť. Stratégiu investovania do akcií a držania investície bude výhodnejšie uplatniť skôr do amerických akcií. Ako najzaujímavejšie sa tiež zdajú byť investície do akcií vyspelých trhov, a to z dlhodobého hľadiska. Ak, napríklad, budete potrebovať peniaze o 3 roky, ale akurát vtedy príde na akciový trh pokles o 30%, nebude to nič príjemné. Preto o akciách rozmýšľajte, ak chcete investovať časť peňazí na 10 a viac rokov. Ak ste začínajúcim investorom, o investícii do jednotlivých akcií radšej neuvažujte. 

Ak vám náhodou zavolá mladý muž z firmy xy a ponúkne vám “jedinečnú možnosťou” zarobiť 30% za krátky čas, ak práve kúpite akciu, o ktorej vás informuje, nereagujte a zložte. Klienti týchto firiem strácajú týždenne v priemere 3% a o pár mesiacov na vašom účte veľa neostane.

Ako investovať peniaze do akcií? Je správne investovať predovšetkým do kvalitných akciových fondov alebo ETF, ktoré investujú do stoviek akcií. Diverzifikáciu urobia za vás.

5) Investovanie do Forexu.

Slovo forex (Foreign Exchange) znamená zmena cudzích mien. Ide o medzinárodný devízový trh, ktorý umožňuje obchodovať so svetovými menami – obchodovaním s menovými pármi. (napr. eur/usd, gbp/Usd, …).

Zjednodušene povedané, ide o investíciu, keď nakupujete jednu menu – očakávame, že dôjde k rastu jej ceny – a následne ju po určitom čase predáte. Rovnako predáte menu, u ktorej očakávate, že jej cena bude klesať. Výhodou obchodovania forexu je prístup na trhy, rýchla likvidita a kapitálová dostupnosť, pretože ňou možno začať investovať s niekoľkými stovkami eur.

Obrovským rizikom je tzv. pákový efekt (leverage trading), ktorý umožňuje robiť veľké obchody s nízkym kapitálom a dosahovať tak vysoký zisk, alebo naopak vysokú stratu. Napr: Páka 1:30 znamená, že so 100 eurovým kapitálom môžeme obchodovať tak, akokeby sme mali k dispozícii 3 000 eur.

Ide viac o špekuláciu ako o investovanie, čo si mnoho ľudí často zamieňa. Preto aj pri uzatváraní účtu sa stretnete so štatisikou, že viac ako 80% účtov je v strate. Trvalej. Z podrobných štatistík a skúseností obchodníkov vyplýva, že reálne na Forex obchodovaní zarába dokonca len 5% investorov. 

Ak nechcete prísť o peniaze, forexu sa vyhnite.

6) Investovanie do komodít

Medzi najznámejjšie investície do komodít možno zaradiť zlato, ale tiež striebro, platinu a iné. 

Najznámejšia komodita je investičné zlato.

Investičné zlato nie je určené ako investícia pre rýchle zbohatnutie – predstavuje viac spôsob uchovania hodnoty či ako znižovanie kolísavosti investície. Mnohí predajcovia zlata sa odvolávajú najmä na to, že v prípade pádu svetovej meny (euro, dolár) alebo v prípade vojny si údajne jedine zlato zachová svoju hodnotu a cena zlata bude vysoká.

Spôsoby, ako investovať do zlata:

 1. Do zlata možno investovať v podobe rôznych finančných derivátov (opcií, CFD, ETFC – komoditné fondy…).
 2. Investičné zlato v podobe šperkov, zlatých odliatkov, prútov, tehličiek či zlatých mincí.

7) Investovanie do alternatívnych investícií.

Za najznámejšie alternatívne investície sa považujú investície do vzácnych známok, mincí, starožitnsotí alebo aj veteránov či vína.Vyhľadáva ich väčšinou špecifický typ investorov skôr pre záľubu ako pre profit, ktoré môžu priniesť. Nevýhodou môže byť likvidita, teda dostupnosť prostriedkov v prípade, že chcete investíciu odpredať.

8) Investovanie do kryptomien.

Kryptomeny poznajú asi všetci. Ide o digitálne meny – najznámejšou virtuálnou menou je Bitcoin. Ten predstavuje mimoriadne výnosné aktívum posledných rokov – vďaka jeho obrovskému rastu (v roku 2017 vyrástol z 1000 dolárov na 20 000 dolárov a podobná situácia sa zopakovala aj v roku 2020). 

Kolísanie hodnoty Bitcoin prináša obrovské poklesy aj o viac ako 70%, čo poukazuje na to, že nejde o investíciu, ale o špekuláciu, na ktorú má veľký vplyv malý počet ľudí, majúci väčšinu svojich aktív v tejto kryptomene. Pre bežných ľudí nie sú kryptomeny ľahko čitateľné, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Ako investovať v tejto oblasti? Potenciál má skôr Blockchain a ďalšie technológie, ktoré s kryptomenami prichádzajú. Do týchto technológií je možné investovať aj prostredníctvom indexových fondov.

Poradcovia často prirovnávajú investovanie do kryptomien ku tulipánovej bubline, počas ktorej ľudia, počas davovej psychózy, boli kvôli jednej cibuľke tulipánu ochotní založiť domy a celý svoj majetok. Ak má niekto sklon ku hazardu a neprekáža mu, ak príde o peniaze, nech si kryptomeny kúpi. Ak kúpite bitcoin za cenu 27.000 usd a ste pripravený na situáciu, že po čase môže stáť 100.000 usd ale aj 3.000 usd.

Zhrnutie:

Investovanie je jednoduché, ale nie ľahké. Z mnohých informácií, ktoré sú o investovaní dostupné, môže sa bežnému človeku poriadne zatočiť hlava. Preto to mnohí vzdajú a nechajú peniaze len tak na účte. 

Aj preto je v súčasnosti priam nevyhnutnosťou radiť sa o peniazoch so skúseným investičným poradcom. Vďaka jeho poradenstvu sa v takejto problematike lepšie zorientujete a získate odborne nastavené a kvalitne zostavené investičné portfólio, ktoré by si bežný človek len ťažko zostavil.

Tip: Pozrite si postup akokde investovať čo najbezpečnejšie.

>>> Alebo si dohodnite nezáväznú konzultáciu a poradím vám s plánom ako a kde investovať >>>