(Šokujúce) Poplatky v podielových fondoch

poplatky podielových fondov

Pri investovaní neexistuje nič také, ako možnosť investovať zadarmo. Či už investujete sám, prostredníctvom banky alebo investičného poradcu, poplatkom sa nevyhnete. Dôležité je však vedieť, aké poplatky platíte. Aby ste sa pri investovaní rozhodli správne, mali by ste o všetkých poplatkoch vopred vedieť.  

Pred niekoľkými dňami som mal inšpirujúce stretnutie, k napísaniu tohto článku. Stretol som sa s klientom, ktorý využíva služby privátneho bankovníctva jednej veľkej banky. Ukázal mi podielový fond, kde mal investované finančné prostriedky. Išlo o fond určený len vybraným klientom. „Ako VIP klient neplatím svojej banke žiadne poplatky”, povedal mi. Avšak pravda je taká, že nič nie je zadarmo a aj takáto exkluzivita má svoju cenu. (V jeho prípade to bolo 2,5% ročne).

Máte prehľad o poplatkoch, ktorými je zaťažená vaša investícia? 

Vstupný poplatok

Najčastejšou voľbou pri investovaní na Slovensku sú podielové fondy. Častokrát sa pri nich stretávame so vstupným poplatkom.

Vstupný poplatok môže byť nulový v rámci časovo vymedzenej reklamnej kampane, alebo vám ho môžu odpustiť pri určitom vyššom objeme vkladu. Väčšinou sa pohybuje na úrovni 1-5% z hodnoty investície. Vedeli ste, že podielové fondy nemajú len vstupný poplatok?

Výstupný poplatok


Niektorí správcovia si neúčtujú vstupný poplatok, ale na oplátku požadujú, aby ste z investície určitý čas nevystúpili, inak budete musieť zaplatiť výstupný poplatok.  Napríklad, ak vystúpite z fondu do roka, zaplatíte 3%, ak do dvoch rokov 2%, do troch rokov 1% a až po troch rokoch je výstupný poplatok 0%. Väčšina správcovských spoločností si však výstupný poplatok neúčtuje.

Správcovský poplatok


Správcovský poplatok  sa účtuje každý rok z aktuálnej hodnoty majetku fondu. Väčšinou si ho nevšimnete, pretože výsledné zhodnotenie fondu je už o tento poplatok znížené. Nakoľko ide o aktívne riadené fondy, ktoré nakupujú a predávajú cenné papiere vo fonde a teda sa o peniaze starajú, účtujú si za svoju snahu tento druh poplatku. 

Pri najkonzervatívnejších fondoch je to do 1% ročne. Takéto fondy však spravidla dosahujú len minimálne zhodnotenie, v posledných rokoch dokonca záporné. Pri zmiešaných fondoch sa  správcovské poplatky pohybujú od 1-2%. Pri akciových fondoch, ktoré majú najvyšší potenciál na zhodnotenie, sa poplatok za správu pohybuje na úrovni 1,5-2% ročne.

Pri správcovskom poplatku to však ani zďaleka nekončí. Podielové fondy si účtujú ďalšie poplatky, ako, napríklad, odplata depozitárovi, poplatok z výkonnosti, poplatky banke, audítorovi a pod.

Ročné poplatky podielového fondu

Všetky ročné poplatky fondu sa označujú percentuálnou mierou nazvanou TER (Total Expense Ratio), teda celkové náklady fondu. Ešte som sa nestretol s bankárom alebo poradcom, ktorý by tento poplatok klientovi komunikoval. Viete, prečo je pre vás dôležité poznať percento tohto poplatku? Pretože potrebujete vedieť, koľko fond musí reálne zarobiť, aby ste mohli aj vy zarobiť.

Napríklad, investujete 30.000 eur. Ak fond má celkové ročné náklady 3% a zarobí 3%, váš výnos je nulový. Ak zarobí 6%, váš výnos sú 3%. Fond s takto vysokým poplatkom doslova likviduje vašu investíciu.

Ako si overiť výšku celkových poplatkov podielových fondov?

Výšku celkových poplatkov podielových fondov nájdete v dokumente s názvom: Kľúčové informácie pre investorov. Je to povinný dokument, ktorý je k dispozícii na webovom sídle správcu, ponúkajúcom fondy.

Ako ušetriť na poplatkoch v podielových fondoch? 

Verím, že klient, ktorý chce investovať, má za svoje peniaze dostať pridanú hodnotu. Preto by ste nemali platiť len za to, že s nejakým fondom spolupracujete. Napríklad, ak niektorý aktívny správca fondu prináša pridanú hodnotu v podobe dlhodobo vyššej výkonnosti, alebo menších strát v prípade poklesov na trhu, oplatí sa za to zaplatiť viac. Ak fond dosahuje len priemerné alebo podpriemerné zhodnotenie bez inej pridanej hodnoty, prečo platiť ročne 2-3 % z hodnoty investície správcovi? 

Aby ste na poplatkoch ušetrili čo najviac, vyberajte si fondy systematicky. Päť krokov, ako na to, nájdete aj v tejto bezplatnej pomôcke>>> Vždy hľadajte fondy s nadpriemerným zhodnotením v porovnaní s konkurenčnými fondmi, alebo si vyberajte z ponuky indexových fondov (ETF).

Zoznam podielových fondov podľa celkových nákladov:  

Chcem poradiť s výberom fondov>>>