Ako ochrániť svoje peniaze a čo znamená mať peniaze v “bezpečí”?

Ak ste investovali svoje peniaze, ktoré ste mali na účte, do podielových fondov, aké vám v banke predali, neznamená to, že máte peniaze v banke. Tieto peniaze odišli na účet správcovskej spoločnosti, kde boli investované. Okrem vkladových produktov sa časť bánk sústredí na to, aby poskytovala možnosti nákupov rôznych typov aktív, ako sú podielové fondy, certifikáty, ETF, akcie alebo dlhopisy. Z tohto dôvodu existujú dva pohľady na bezpečnosť vkladov a bezpečnosť investovaných peňazí.

Bezpečnosť uložených peňazí

Vklad môže mať formu bankového vkladu na bežnom, sporiacom alebo termínovanom účte. Ak máte peniaze na bankových účtoch, máte ich v banke. V prípade cenných papierov zakúpených prostredníctvom banky využívate iba tzv.bankovú platformu. V takom prípade peniaze neostávajú v banke.

To, či máte peniaze v banke alebo na investičnom účte/“platforme”, je z pohľadu ich bezpečnosti dôležité. Vklady na účtoch v bankách patria pod ochranu fondu na ochranu vkladov. Ak hodnota vkladu na jedno rodné číslo presahuje 100.000 eur a banka skrachuje, môžete prísť o časť peňazí. 

Ak banka skrachuje, cenné papiere prevedú na iného sprostredkovateľa a vy môžete neskôr s mimi ďalej nakladať. Tento proces môže trvať určitý čas, keď z technických dôvodov nemôžete s nimi manipulovať. Nedávno sa tak stalo v prípade Sberbank.

Systémovo významné banky. 

Koncept systémových bánk vznikol po finančnej kríze v roku 2008 a 2009. V tom čase, keď skoro nikde neboli vklady v bezpečí, Nemecko dočasne zagarantovalo všetky vklady v neobmedzenej výške. To krízu zažehnalo, ľuďom navrátilo dôveru. To ale viedlo k riziku že banky budú príliš riskovať, a dojmu že banku vždy niekto zachráni. Ako reakcia na tieto riziká sa vo svete sa zaviedol koncept systematicky významných bánk, ktoré regulátor/štát nemôže nechať “padnúť”. Ich krach by, totiž, mohol vyvolať ďalšie reťazové krachy a nezvládnuteľnú ekonomickú situáciu. 

Boli určené globálne systémové banky a potom aj banky na úrovni krajín z pohľadu domáceho trhu. Tie podliehajú zvýšenému dohľadu a musia tvoriť väčšie kapitálové rezervy. Z môjho pohľadu sú preto z hľadiska bezpečnosti vkladov vhodnejšími partnermi. Na Slovensku je to päť systémových bánk. Ostatné nie sú systémovo významné.

Pri výbere banky je správne zamerať sa aj na ďalšie parametre, ako sú: rating banky a veľkosť banky v porovnaní s inými bankami. Čím je rating vyšší, tým je z pohľadu agentúry menšia šanca, že daná banka skrachuje a klient bude musieť riešiť stratu vkladov.

Čo rozhoduje o bezpečnosti investičných odporúčaní?

Ide o veľmi dôležitý pohľad na bezpečie peňazí bez ohľadu na to, či ste investovali prostredníctvom bankára alebo finančného sprostredkovateľa. O skutočnom bezpečí investovaných peňazí rozhoduje prístup ku starostlivosti o vaše peniaze v súlade s osvedčeným a funkčným investičným prístupom, ako aj jeho dlhodobé dodržiavanie. Mnoho klientov odišlo od svojho bankára, pretože nemali výsledky a ani sa nevedeli stotožnoť s formou spolupráce. Doteraz su nespokojní, ako banka neochránila ich peniaze počas finančnej krízy. 

Táto nespokojnosť má tri hlavné dôvody. Bankár im prioritne ponúka produkty svojej banky, fondy s vysokými poplatkami a predovšetkým neradí, ale predáva s cieľom naplniť plán alebo získať províziu. Rovnako neberie do úvahy daňovo zvýhodnené produkty. A to je zlá motivácia pre to, aby boli peniaze v bezpečí.

Neexistuje 100 % garancia, ale so správnym prístupom ku investovaniu sú peniaze v bezpečí.

Ak vezmeme do úvahy spomenuté informácie, môžu sa nastaviť riešenia, ktoré zaistia rozumné bezpečie peňazí pri investovaní.

Cenné papiere môžete nakupovať aj mimo distribúcie bankových pobočiek, prostredníctvom rôznych ďalších “platforiem”, ako sú, napríklad, brokerské spoločnosti, alebo obchodníci s cennými papiermi. Takéto možnosti sa dajú využiť priamo, alebo 

pomoocu finančných sprostredkovateľov. Neobávajte sa nájsť kvalitného a nestranného poradcu na investovanie. Ak máte, napríklad, investované peniaze vo fondoch prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, máte ich vedené prostredníctvom účtu priamo v správcovskej spoločnosti, ktorá fondy vydáva a spravuje, alebo prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi (OCP), ktorý má na takúto činnosť licenciu NBS. 

Aj takto investované peniaze sú účtovne oddelené od majetku správcu alebo OCP. Keby správca alebo OCP ukončilo svoju činnosť, sú tieto cenné papiere prevedené pod iného správcu. Systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu vytvára Garančný fond investícií.

Tri rady na záver:

  1. Banky a ich platformy čo najmenej využívajte na investovanie. Nekupujte si od bánk rôzne certifikáty a predražené podielové fondy a nemajte v jednej banke na účtoch viac ako 100.000 eur.

2. Nevyužívajte banky ako poradcov. Ich motivácia je väčšinou iná, ako je motivácia vás pri investovaní a zhodnotení peňazí. Bežný bankár spravidla nepracuje v banke dlhodobo. Určite ste si všimli značnú fluktuáciu v bankách, aj to, ako často sa mení váš bankár. Najschopnejší ľudia odišli pracovať inde. 

3. Využívajte časom overené investičné prístupy, ktoré vás prevedú rôznymi situáciami a nebezpečiami ohľadom vašich peňazí. Ak také hľadáte, neváhajte ma kontaktovať.

>>> Dohodnite si nezáväzný strategický telefonát >>>

(Obrázky, zdroj: https://pixabay.com)