Ako sa vyhnúť „investičnej pasci“ s názvom investičné životné poistenie.

V minulom roku sme na Slovensku zaznamenali výrazný nárast predaja investičného životného poistenia (IŽP).  Len nedávno vyšiel na eTrend článok s nasledovným nadpisom: Minulý rok bol pre poisťovne prívetivý. Prevažná väčšina zaznamenala nárast zisku. 

V článku je nasledovná veta: Investičné životné poistenie dosiahlo podľa NBS jeden z najlepších historických výsledkov. Jeho medziročný rast bol na úrovni 6,2 percenta.

Toto zreteľne ukazuje na pokračujúce zaostávanie Slovenska v oblasti finančnej gramotnosti. Popularita takéhoto produktu stále viac odhaľuje nízke povedomie občanov, ktorí sa rozhodujú pre investície prostredníctvom IŽP. Hoci je považovaný za zastaraný, jeho predaje stále rastú, napriek existencii kvalitnejších, flexibilnejších a cenovo výhodnejších alternatív. Existuje niekoľko dôvodov pre tento trend, na ktoré by som chcel upriamiť pozornosť.

Jedným z najspornejších aspektov IŽP je motivácia niektorých poistných sprostredkovateľov či poradcov pri jeho predaji. Mnohí poradcovia sú poháňaní vysokými odmenami a províziami, ktoré získavajú z uzavretých zmlúv. Takáto motivácia môže viesť k konfliktu záujmov, kde poradca dáva prednosť svojmu finančnému prospechu pred skutočnými potrebami klienta. Často sú títo nekompetentní poradcovia zámerne školení svojimi spoločnosťami špeciálne na predaj práve týchto produktov, dokonca aj v prípadoch, keď by pre klienta existovali výhodnejšie alternatívy. Toto môže mať za následok, že klienti sa zapájajú do investičných produktov, ktoré pre nich nie sú optimálne, a ich nevhodnosť si často uvedomia až po uzavretí zmluvy alebo po dlhodobom sporení.

Investičné životné poistenie (IŽP) kombinuje vlastnosti tradičného životného poistenia s prvkami investovania. Aj napriek upozorneniam na jeho potenciálnu nevýhodnosť a vysoké náklady si tento produkt stále udržiava mnoho záujemcov. Niekoľko faktorov môže vysvetľovať, prečo ľudia investujú do IŽP navzdory kritike:

  • Nedostatočná informovanosť a až slepá dôvera v poradcov: Veľa ľudí nie je plne oboznámených s reálnymi nákladmi a rizikami spojenými s IŽP. Poradcovia a sprostredkovatelia často propagujú tieto produkty ako ideálne spojenie ochrany a investovania, pričom vyzdvihujú možné zisky a minimalizujú riziká. Mnoho klientov bezvýhradne dôveruje svojim poradcom a nevšíma si podrobnosti v zmluvách.
  • Emočný argument: IŽP je často marketingovo prezentované ako spôsob, ako zaistiť budúcnosť svojich blízkych v prípade nepredvídateľných udalostí. Emočné apely môžu silno ovplyvniť rozhodovanie ľudí, vedúc ich k voľbám, ktoré nezohľadňujú objektívne finančné výhody či nevýhody.
  • Výhody kombinovaného prístupu: Aj keď IŽP môže mať vyššie náklady a potenciálne nižšie výnosy, niektorí ľudia vnímajú jeho kombinovaný charakter ako formu diverzifikácie rizika. Cenia si kombináciu životného poistenia a investičnej príležitosti. Pre nich môže byť pocit istoty a bezpečia dôležitejší ako maximálna efektívnosť ich investičnej stratégie. tento prístup však považujem za chýbný a nevýhodný pre majiteľov IŽP.

Nesplnené očakávania: Ako by ste vyhodili 50.000 eur von oknom

Osobne som sa stretol s prípadom, keď človek po dvadsiatich rokoch sporenia a investovania zrušil svoje IŽP a dostal späť o 20 % menej, než koľko doň vložil. Po dlhodobom investovaní sú mnohí klienti sklamaní z výsledkov. Aj keď finančné trhy konzistentne rástli, nie je neobvyklé, že klienti na konci zmluvného obdobia obdržia menej, než čo pôvodne investovali. Táto skutočnosť môže byť výsledkom kombinácie vysokých poplatkov, nevhodne zvolených investičných stratégií a ďalších skrytých nákladov spojených s IŽP. 

Napríklad: Pri dlhodobom sporení a investovaní, napríklad 200 eur mesačne počas 20 rokov, pri raste akciových trhov o 9 % ročne, je rozdiel v zhodnotení skutočne významný. Ak by ste jednoducho usporili 200 eur mesačne bez akéhokoľvek zhodnotenia počas 20 rokov, mali by ste 48 000 eur. V prípade 9% ročného zhodnotenia by ste mali približne 97 908 eur, čo je o 49 908 eur viac.

Teda, pri raste akciových trhov o 9 % ročne by bol rozdiel v zhodnotení neuveriteľných 49 908 eur. A o podobnú sumu môžete prísť ak si ponecháta IŽP. 

Ukazuje sa, že v porovnaní s tradičnými investičnými nástrojmi, ako sú investičné fondy, by mohli klienti v rovnakom časovom rámci dosiahnuť podstatne vyššie zhodnotenie svojej investície. Tento výrazný rozdiel ešte viac posilňuje skepsu voči investičnému životnému poisteniu ako produktu, ktorý často neprináša predpokladanú hodnotu a obmedzuje potenciálne zisky klientov z trhových výnosov.

Ak sa rozhodnete udržať investičné životné poistenie a neprikloniť sa k priamemu investovaniu do kvalitnejších a transparentnejších možností, ktoré sú dnes k dispozícii, riskujete, že vaše úspory nebudú rásť tak efektívne, ako by mohli. Napríklad, ETF fondy sú často oceňované pre svoju transparentnosť, nízke náklady a možnosť sledovať konkrétne trhové indexy, čo môže v dlhodobom horizonte priniesť stabilné a atraktívne výnosy. Naopak, IŽP často obsahuje vyššie poplatky a menej prehľadné investičné stratégie. Preto môže priame investovanie do ETF fondov ponúknuť lepšie príležitosti na zhodnotenie kapitálu.

Výlučné spoliehanie sa na poisťovňu a jej investičné stratégie môže v konečnom dôsledku znamenať, že budete pripravení o možnosť dosiahnuť vyššie výnosy a mať väčšiu kontrolu nad svojimi investíciami.

Zrušenie investičného životného poistenia:

Ak zvažujete zrušenie alebo úpravy svojho investičného životného poistenia, je dôležité konať premyslene, aby ste minimalizovali prípadné straty či nežiaduce finančné následky. Nasledujú kroky, ktoré by ste mali zohľadniť:

  • Dôkladne preskúmajte zmluvu: Pred akýmkoľvek krokom si dôsledne preštudujte zmluvné podmienky. Pozorujte najmä podmienky týkajúce sa ukončenia, sankcie alebo poplatky za predčasné zrušenie a iné klauzuly, ktoré by mohli ovplyvniť vaše konečné rozhodnutie.
  • Koncentujte sa na nestranné rady: Ak máte pochybnosti alebo otázky, obráťte sa na nezávislého poistného či finančného poradcu s dobrým renomé. Môže vám poskytnúť podrobné informácie o možných následkoch zrušenia poistenia.
  • Premyslite si alternatívy: Ak neplánujete úplne zrušiť svoje poistenie, možno existuje varianta prenesenia hodnoty do iného produktu alebo úpravy vašej investičnej stratégie. To by vám mohlo pomôcť riešiť niektoré obavy spojené s investičným životným poistením.
  • Zohľadnite časový faktor: Ak zistíte, že predčasné zrušenie poistenia je spojené s významnými poplatkami, zvážte odklad zrušenia až do momentu, keď budú tieto poplatky nižšie alebo zaniknú v súlade s podmienkami zmluvy.
  • Plánujte svoju budúcu investičnú stratégiu: V prípade zrušenia investičného životného poistenia si dôkladne premyslite, ako využijete prostriedky, ktoré získate. Zvážte reinvestovanie do produktov, ktoré lepšie reflektujú vaše finančné ambície a potreby.

Zníženie poistnej sumy na minimum:

Ak aj napriek uvedeným nevýhodám neplánujete úplné zrušenie investičného životného poistenia, môžete premýšľať o znížení poistnej sumy na najnižšiu možnú úroveň. Kontaktujte svoju poisťovňu a informujte sa o možnostiach nastavenia minimalnej poistnej sumy. Týmto krokom môžete výrazne znížiť mesačné náklady spojené s poistením.

Oddeľte poistenie od  investovania:

Jedným z kľúčových krokov k finančnej ochrane a efektívnemu investovaniu je oddeliť vaše financie. Je dôležité mať rizikové životné poistenie, ktoré poskytuje čistú ochranu pred neočakávanými udalosťami bez akéhokoľvek investičnej časti. Toto poistenie by malo byť zamerané primárne na pokrytie kľúčových rizík. Na druhej strane, peniaze, ktoré ste predtým mohli vložiť do investičnej časti poistenia, by ste mali investovať mimo poisťovacieho sektora, napríklad na vlastný investičný účet do kvalitných ETF fondov. Týmto prístupom zabezpečíte, že vaše investície rastú v transparentnom a efektívnom prostredí, zatiaľ čo vaše riziká sú riadne pokryté prostredníctvom poistenia.