Výhody investovania s poradcom a samostatne 

Samozrejme, môžeme často premýšľať, či je najlepšie a najlacnejšie skúsiť investovať samostatne, ale aká je skutočnosť? 

Prečo by sme nemohli investovať na vlastnú päsť? Mnohí investori začínajú presne týmto spôsobom. Ušetríme na poplatkoch za poradenstvo, môžeme investovať do ETF fondov alebo čerpať inšpiráciu z dostupných zdrojov. Každý môže investovanie prispôsobiť svojmu voľnému času. 

Avšak nie všetko sa dá tak jednoducho pochopiť alebo „odpozorovať“. Podľa našich skúseností investor, ktorý sa rozhodne navigovať trhom samostatne, často nedokáže správne určiť rizikovosť svojho portfólia. 

To môže viesť k vysokej koncentrácii špekulatívnych akcií alebo alternatívnych investícií a nedostatočnej diverzifikácii v ostatných častiach portfólia. To znamená, že investor má portfólio, ktoré pre neho nie je vhodné, a možno si toho ani nie je vedomý. Investor môže tiež príliš prioritizovať náklady spojené s portfóliom a zanedbávať riziká či daňové záväzky. Často tiež nedokáže správne odhadnúť ideálny moment na výmenu fondu za iný, ak pôvodný už nesplňuje očakávania ochrany kapitálu. 

Napriek tomu nie je možné paušálne tvrdiť, že investovanie na vlastnú päsť nie je možné. Je to však vhodné predovšetkým pre určité typy investorov, zvyčajne pre mladých investorov, ktorých neodradí investovanie času, aj keď to môže byť na úkor práce alebo rodinných povinností.

Pozor na skryté náklady samostatného investovania

Investovanie na vlastnú päsť prináša so sebou výzvy, ktoré môžu byť pre mnohých nečakané. Jednou z najvýraznejších je riziko nákladov spojených s chybnými rozhodnutiami. Tieto chyby, ktorým sa takmer nikto nevyhne, môžu mať za následok straty podstatne prevyšujúce akékoľvek ušetrené poplatky za poradenstvo. Napríklad, stretol som sa s prípadom investora, ktorý začal investovať samostatne a ocitol sa v situácii s 50% stratou. Hoci ušetril na poplatkoch, táto „škola života“ ho stála oveľa viac. Spoločným úsilím sme situáciu napravili a dnes je z neho úspešný investor.

Dôležitosť kvalitných informácií pri investovaní nemožno podceniť. Z mojej skúsenosti vyplýva, že spoľahlivé a kvalitné zdroje sú často za poplatok.

Samostatné investovanie si vyžaduje nielen čas, ale aj ochotu obetovať časť osobného a rodinného života. Pre niektorých môže byť táto cesta realizovateľná, no je dôležité si uvedomiť všetky možné dôsledky.

Prečo a kto uprednostňuje investičné poradenstvo?

Investičné poradenstvo sa stáva neoddeliteľnou súčasťou finančného plánovania pre majiteľov firiem, top manažérov a IT špecialistov, odborníkov a ľudí s vyšším príjmom, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenia na ochranu svojho majetku. 

Táto skupina klientov preferuje profesionálne poradenstvo, najmä pri investovaní veľkých súm, kde priestor pre chyby je minimálny, a kde každé rozhodnutie môže mať značný dopad na celkovú hodnotu ich portfólia.

Jedným z kľúčových dôvodov, prečo sa tieto profesie obracajú na investičného poradcu, je potreba znížiť riziko a zabezpečiť, že ich investície sú spravované s dôkladnosťou a expertízou. 

Napríklad, majiteľ firmy s majetkom presahujúcim milión eur môže vnímať investíciu do ETF na S&P 500 ako príliš veľké riziko. V tomto kontexte sa prioritou stáva zníženie rizika a delegovanie zodpovednosti na poradcu, ktorý rozumie trhu a má skúsenosti s manažmentom podobných súm.

Poradcovia, ktorí ponúkajú transparentné odmeňovanie a majú skúsenosti s investovaním vysokých súm, sú pre tieto skupiny atraktívnejší. Investori hľadajú nielen odborné služby, ktoré im pomôžu chrániť a zvyšovať ich kapitál, ale tiež si cenia časovú úsporu, ktorú profesionálne investičné poradenstvo prináša. Táto spolupráca im umožňuje venovať sa svojim podnikateľským či profesionálnym aktivitám, vediac, že ich finančné prostriedky sú v dobrých rukách.

Týmto spôsobom sa investičné poradenstvo stáva nenahraditeľným partnerom pre tých, ktorí si cenia svoj čas, potrebujú zabezpečiť svoj majetok a hľadajú záruku profesionálnej správy svojich investícií.

Výskum potvrdzuje: Investori dosahujú lepšie výsledky s odbornými poradcami

Výskum spoločnosti Vanguard ukazuje, že práca s investičným poradcom môže ročne zlepšiť výkonnosť portfólia až o 3 %. Táto zlepšená výkonnosť je dôsledkom viacerých faktorov:

 • Cieľové rebalansovanie portfólia: Poradca pomáha udržiavať portfólio v súlade s investičnými cieľmi a toleranciou k riziku klienta, zároveň využíva trhové príležitosti.
 • Optimalizácia daňovej záťaže: Poradca hľadá spôsoby, ako minimalizovať dane a zvýšiť čisté výnosy z investícií.
 • Podpora pri rozhodovaní: Pomocou poradenstva sa snaží vyhnúť bežným investičným chybám, ktoré sú výsledkom emocionálneho alebo impulzívneho rozhodovania, napríklad predajom akcií v období poklesu trhov alebo nadmerným investovaním počas rastu.

Spolu s komplexným finančným plánovaním, kde sa zohľadňujú osobné finančné ciele a potreby klienta, tieto služby poskytujú pevný základ pre značné zlepšenie výkonnosti investičného portfólia. Vanguard zdôrazňuje, že pridaná hodnota spolupráce s investičným poradcom môže mať výrazný pozitívny vplyv na finančné výsledky klientov.

Preklenutie digitálnej priepasti: Prečo investori volia osobné poradenstvo v dobe robo a digitálnych poradcov?

V dobe robo a digitálnych poradcov mnohí investori stále preferujú osobné poradenstvo. Ďalší výskum ukázal, že až 88% klientov digitálneho poradenstva by zvážilo prechod k ľudskému poradcovi, čo poukazuje na silnú preferenciu osobného prístupu a emocionálnej podpory, ktorú digitálne platformy nemôžu plne poskytnúť. 

Ďalšie zistenia naznačujú, že napriek výhodám digitálnej pohodlnosti, 93% klientov pracujúcich s ľudskými poradcami by si ich vybralo aj v budúcnosti. Tieto údaje podčiarkujú význam kombinácie digitálneho pohodlia s ľudskou prezieravosťou a ukazujú, že kombinovaný prístup, ktorý integruje technológiu s osobným poradenstvom, môže ponúknuť klientom komplexnejší prístup ku investovaniu.

Prečo zvážiť spoluprácu s poradcom?

 • Profesionálna úroveň rizikového manažmentu: Kľúčom k dlhodobému úspechu je správne nastavenie rizikovosti portfólia. Investičný poradca má schopnosti lepšie identifikovať a efektívne spravovať potenciálne riziká.
 • Diverzifikácia investícií: Poradca vám môže pomôcť vybudovať vyvážené portfólio odolné voči trhovým výkyvom, a to prostredníctvom širokej diverzifikácie.
 • Zníženie emočného faktoru: Investovanie môže byť emočne náročné. Impulzívne rozhodnutia môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť investícií. Poradca vám pomôže udržať objektívny pohľad a sústrediť sa na vaše dlhodobé ciele.
 • Daňová optimalizácia: Efektívne daňové plánovanie je nevyhnutné pre maximalizáciu čistých výnosov. Poradca vám poskytne rady, ako optimalizovať vaše investície s ohľadom na daňové zaťaženie.
 • Prispôsobenie sa zmenám na trhu: Trhy sú dynamické a neustále sa menia. Investičný poradca vám umožní včas reagovať na tieto zmeny a adekvátne prispôsobiť vaše portfólio, aby reflektovalo aktuálnu situáciu.

Ako sa pripraviť na spoluprácu s investičným poradcom

Pred začatím spolupráce je dôležité neváhať sa opýtať vášho potenciálneho poradcu alebo poradenskej firmy na typy investorov, s ktorými spolupracujú.

Keď uzavriete spoluprácu s poradcom alebo poradenskou spoločnosťou, pamätajte na tieto zásady:

Buďte opatrní s prílišnou podozrievavosťou. Ak v prvých rokoch nebudú viditeľné výrazné výsledky, nemusí to automaticky znamenať, že práca vášho poradcu nie je kvalitná. Investovanie je proces na dlhú trať a výsledky sa môžu dostaviť neskôr. Ekonomické cykly majú svoju dynamiku, a preto poradca nemôže ovplyvniť trhové podmienky, ak napríklad začnete investovať počas poklesového trendu. Neunáhlujte sa preto vo svojich verdiktoch a držte sa základných investičných pravidiel:

 • Investujte s dlhodobým horizontom.
 • Snažte sa prekonať dlhodobú priemernú infláciu, pretože súčasnú úroveň inflácie jednoducho neprekonáte.
 • Držte sa svojho investičného plánu a dôverujte odporúčaniam vášho poradcu.

Zvažujete spoluprácu s poradcom alebo poradenskou spoločnosťou? Uprednostnite tie, ktorých kvalita prevyšuje služby privátneho bankovníctva. Kľúčové sú dlhoročné skúsenosti a možnosť spoľahnúť sa na dlhodobú spoluprácu, aby ste sa vyhli situácii, keď budete musieť hľadať nového poradcu už o pár rokov.

Je kľúčové si uvedomiť, že správny výber partnera pre vašu investičnú cestu môže mať zásadný vplyv na vaše finančné výsledky a spokojnosť.

>>> Zvažujete spoluprácu s poradcom? Dohodnite si strategický telefonát >>>